Ochrana osobních údajů

Milé klientky, milí klienti a návštěvníci mých webových stránek,

beru ochranu vašich soukromých údajů vážně. Seznamte se, prosím, se zásadami jejich zpracování a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679). Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webů Klubmonesmami.cz, Cestasmontessori.cz, Mones.cz, MonikaNemcova.cz, svěřujete mi své osobní údaje. Já a od 1. června 2018 také Mones, s.r.o. , zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení.

Kdo je správce?

Společnými správci osobních údajů na webech Klubmonesmami.cz, Cestasmontessori.cz, Mones.cz a MonikaNemcova.cz je 
Monika Němcová, IČO 12490342, se sídlem Mánesova 64/1525, Praha 2, registrovaná u MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2, Úřad městské části, odbor živnostenský I20 39 PRAHA 2, Náměstí Míru 20, pod spisovou značkou MCP2/015660/2011.

Od 1. června 2018 také Mones, s.r.o., IČ 071 49 069 , se sídlem Lublaňská 57/5, Praha 2, IČ provozovny: 1010620533, registrovaná u MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2, Úřad městské části, odbor živnostenský 120 39 PRAHA 2, Náměstí Míru 20, pod spisovou značkou MCP2/120236/2015, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka  C 295464. 

Jediným společníkem a jednatelkou firmy je Monika Němcová
korespondenční adresa: Mánesova 64/1525, 120 00 Praha 2
kontaktní telefon: +420 777 266 123
kontaktní email: monika.nemcova@mones.cz

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na mě nebo na Mones, s.r.o. budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mailem na adrese: monika.nemcova@mones.cz nebo info@mones.cz.

Prohlašuji

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ŮČELY ZPRACOVÁNÍ

Já a Mones, s.r.o. zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujícím způsobem:

 

Jaká data zpracováváme:

Jméno, e-mail, telefon, jméno dítěte, měsíc narození dítěte.

Zdroje osobních údajů

Přímo od klientů, návštěvníků (registrace přes webové stránky, e-maily, telefon, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.),

 

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

 1. adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, jméno a příjmení dítěte, měsíc a rok narození dítěte) a údaje umožňující kontakt s klientem, návštěvníkem (telefonní číslo, e-mailová adresa)

Kategorie klientů, návštěvníků

 1. návštěvník webů Klubmonesmami.cz, Cestasmontessori.cz, Mones.cz, MonikaNemcova.cz
 2. zákazník
 3. zájemce o činnost klubu MonesMami nebo studia Mones, který poskytl své údaje přímo týmu Mones

 

Kategorie příjemců osobních údajů

 1. správce
 2. tým Mones a tým klubu MonesMami (lektorky lekcí Hrajeme si Mones, administrátoři rezervačního systému a smart-emailingu, účetní)

 

Účel zpracování osobních údajů obsažené v rámci souhlasu klienta, návštěvníka

 1. adresy, jména, kontakty
  1. k evidenci plateb a další akce vedení účetnictví -
   • Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
  2. k posílání newsletterů a informací klubu (například o konání akcí, novinkách v klubu), doporučení na akce studia, slevy
  3. marketing - zasílání newsletterů
   Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využívám za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení.
   • Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás mé novinky zajímají, a to po dobu činnosti mého klubu popřípadě do odvolání souhlasu Vámi klientem, návštěvníkem.
   • Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu činnosti mého klubu, popřípadě do odvolání souhlasu. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
   • pokročilý marketing na základě souhlasu
    Pouze na základě vašeho souhlasu vám mohu zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, po dobu činnosti mého klubu popřípadě do odvolání souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byly mé vlastní. Přijala jsme a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům má přístup tým Mones (lektorky lekcí Hrajeme si Mones, administrátoři rezervačního systému a smart-emailingu) + účetní.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.
Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, )

iSport system

Facebook

Google

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů.

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: info@mones.cz.
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 14 dní jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
Právo na přenositelnost. Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodám ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 14 dní.
Právo na výmaz (být zapomenut) Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymaži veškeré vaše osobní údaje od sebe/ ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.
V některých případech jsem vázána a zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám jste-li mým nebo Mones zákazníkem na základě svého oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že můj tým Mones, který zpracovává a bude zpracovávat Vaše osobní údaje, je povinnen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od založení Klubu 1.9.2020.