Všeobecné obchodní podmínky klubu

členství v klubu mami - dovednosti

 1. Do Klubu je možné se přihlásit na zkoušku na jeden měsíc, a to vyplněním Formuláře (UPRAVIT ODKAZ). Do Klubu je možné vstoupit vždy od 1. do 7. dne každého měsíce. Přihlásit se můžete předem na další měsíc.
 2. Členství v Klubu je roční (s výjimkou zkušebního členství na jeden měsíc podle bodu 1 výše). Pro vstup do Klubu na rok je třeba vyplnit Přihlášku.(UPRAVIT ODKAZ)
  • Vyplňte přihlášku. Kontaktujeme vás.
  • Členství vznikne po uhrazením ceny na bankovní účet klubu MonesMami, a to:
   • pokud je platba připsána po 7. dni aktuálního měsíce, vzniká členství v klubu k 1. dni měsíce následujícího po připsání platby na účet klubu,
   • pokud je platba připsána mezi 1. a 7. dnem měsíce, vzniká členství dnem připsání platby.
   • členství může také vzniknout k 1. dni měsíce dle dohody.
 3. V případě neuhrazení ceny členství nezvniká.
 4. Členství na zkušební jeden měsíc nelze zrušit.
 5. Roční členský příspěvek zaplacený předem je nevratný s výjimkou uvedenou v bodě 10 části omluvy a storna.
 6. Informace o změnách provozu, technických změnách a podobně od nás dostanete na vámi udanou emailovou adresu. Prosíme o její případnou aktualizaci.
 7. Odesláním přihlášky klient akceptuje obchodní podmínky klubu MonesMami.
 8. Všechny aktivity klubu probíhají on-line. Klub se zavazuje k naplnění aktivit klubu dle nabídky na webových stránkách klubu (klubmonesmami.cz/klub-monesmami/proc-se-zapojit/clenstvi/) s výjimkou případů vyšší moci, kdy je poskytnutí aktivit nemožné z důvodů, které nemůžeme ovlivnit (válka, blackout, živelná katastrofa apod.). V takovém případě si vyhrazujeme právo nahradit aktivity způsobem, který bude v dané situaci možný.

Online kurz Hrajeme si Mones

rezervace

Rezervovat můžete:

 • Ukázkovou lekci na jeden týden. E-mailem od nás dostanete odkaz na webové stránky lekce. Odkaz bude platný v průběhu daného týdne (od pondělí 6:00 do následujícího pondělí 6:00). Lekci můžete rezervovat vyplněním.
 • Ukázkovou sadu 4 lekcí, a to zakoupením permanentky. Získáte přístup do členské sekce odpovídající věkové skupiny dle individuální domluvy s vámi. Přístup bude platný po dobu 4 týdnů (od pondělí 6:00 prvního týdne do pondělí 6:00 pátého týdne).
 • Online kurz na jeden semestr. Semestrový kurz probíhá buď v podzimním termínu (od září do ledna) nebo v jarním termínu (od února do června). Každý semestr obsahuje 21 lekcí. Je možné také zakoupit online kurz na rok (2 semestry) za zvýhodněnou cenu. Potom získáte 42 lekcí.
 • Veškeré rezervace (ukázek i kurzů) se provádí vyplněním příslušné přihlášky na stránce Členství.

Platby

 1. Platba lze provést převodem na účet Klubu xxxxxxxxxxxxxxxxx, a to předem.
 2. Platby kurzovného jsou s výjimkou uvedenou v bodě Storna nevratné.

Omluvy a storna

 1. Storno zbývající části kurzu lze po domluvě v prokazatelně závažných důvodů (dlouhodobá nemoc, ...). Studiu zůstává 60% ze zbývající částky. V případě, že přivedete náhradníka, vrátí se vám zbývajících 80%.
 2. Studio Mones si vyhrazuje právo zrušit lekce. V takovém případě bude klienty včas informovat prostřednictvím e-mailu nebo sms. Případné uhrazené zálohy budou klientům vráceny zpět nebo na základě požadavku ze strany klienta přesunuty na jinou akci pořádanou klubem nebo studiem Mones.